THE BLOG

07
Dec

Meer budget, meer promotie en meer kwaliteit voor content marketing

Good content

Goed nieuws voor content marketing! Uit recent onderzoek van het International Content Marketing Forum (ICMF), waarbij 600 beslissingsnemers binnen communicatie uit 9 verschillende landen bevraagd werden, blijkt dat content marketing niet meer weg te denken valt uit de bedrijfscommunicatie.

Hier zijn alvast enkele belangrijke trends:

1. Content marketing: de rijzende ster in de communicatiemix
Content marketing krijgt in de toekomst een steeds grotere rol in de communicatiemix. Momenteel wordt reeds meer dan 20% van het communicatiebudget aan content marketing toegewezen. In sommige landen, zoals in de Verenigde Staten, is dit zelfs al 28% van het budget. En dat percentage zal volgens de respondenten alleen maar stijgen tegen 2020.

2. De onbetwiste succesfactor? Content promotie
De sleutel tot succes om meer aandacht voor de eigen content te genereren, blijkt het promoten van de eigen content. 63 tot 100% van de ondervraagde beslissingsnemers geeft aan dat ze dit cruciaal vinden en dat ze er dan ook extra budget voor uittrekken. Het gericht promoten van content kan bijvoorbeeld via ‘paid media’ en ‘earned media’.

3. Integratie tussen content marketing en advertising
In tegenstelling tot wat je zou verwachten, beweren beslissingsnemers dat een geïntegreerde aanpak die content marketing en advertising combineert én die slim aangepakt en uitgevoerd wordt, garant staat voor succes. 82 tot 96% van de respondenten geloven eerder in de combinatie, dan in een conflict tussen beide disciplines.

4. De kwaliteit van de content primeert
Kwaliteit primeert boven de kwantiteit. Dit is een trend die al vaker besproken werd, zoals ook op Content Marketing World 2016, het grootste content marketing event. Bedrijven zetten niet in op méér content, maar wel op bétere content. Dit blijkt internationaal een uniforme trend.

Naast trends, kwamen uit het onderzoek ook enkele problemen en uitdagingen naar boven:

1. Organisatie, de grootste uitdaging
Uit de bevraging blijkt dat de organisatie van content marketing een probleem vormt. De grootste uitdaging bestaat er dan ook uit om dit domein te optimaliseren. De beslissingsmakers pleiten voor een sterkere centralisatie van content marketing verantwoordelijken.

2. Geen duidelijke content strategie
Een tweede probleem is dat minder dan de helft van de bevraagde bedrijven een duidelijke content strategie heeft. Het International Content Marketing Forum ziet dit dan ook als een tekort dat moet worden aangepakt.
En laat dat nu net onze sterkte zijn!