Magazinecontent zet vaakst aan tot aankoop

Beïnvloedt een influencer zijn/haar volgers in dezelfde mate als een magazine haar lezers en wat betekent het voor adverteerders? Mindshare, Kantar en GroupM deden in opdracht van Sanoma en Linda. onderzoek rond deze vraag. 

Advertenties en artikelen in magazines zetten vaker aan tot aankoop dan posts van influencers, komt uit het onderzoek naar voren. De helft van de lezeressen geeft aan regelmatig of soms producten te kopen naar aanleiding van een advertentie/artikel in een magazine.

Maar ook online posts van een influencer zetten aan tot aankoop: bijna 40 procent van de regelmatige volgers geeft aan weleens iets te hebben gekocht naar aanleiding van een online post. Waar de jonge vrouwen vooral make-up en haarproducten kopen, gaat het bij 25-49-jarigen vooral om voeding -en verzorgingsproducten.

Vrouwen geven aan dat het brengen van nieuwe ideeën (zowel door magazines als door influencers) de grootste drijfveer is om iets te gaan kopen. Voor vrouwen die al overwegen een product te kopen kan content uit een magazine of post aanzetten tot het kopen van het betreffende merk.

Verbondenheid met influencers en magazines versterkt invloed op koopgedrag

Opvallend is dat jongeren zich in deze tijd van sociale media meer verbonden voelen met magazines dan met influencers. De mate waarin vrouwen zich verbonden voelen, heeft ook effect op de mate waarin ze hun koopgedrag laten beïnvloeden. Van de vrouwen die zich verbonden voelen, heeft 57 procent weleens iets gekocht naar aanleiding van (betaalde) content in een magazine en 51 procent naar aanleiding van een (betaalde) post van een influencer. Bij vrouwen die zich niet zo verbonden voelen zijn de percentages respectievelijk 44 en 35 procent.

 

Vermaak is de belangrijkste reden om een influencer te volgen, vooral onder jongeren.

Waar influencers vooral vermaken, brengen magazines ontspanning

Vermaak is de belangrijkste reden om een influencer te volgen, vooral onder jongeren. Voor de groep 25-49-jarigen is ook het krijgen van goede tips en advies van belang om een influencer te volgen. Hoewel vermaak ook een belangrijke motivatie is voor het lezen van magazines, is met name onder 25-49-jarigen ontspanning de belangrijkste reden: 70 procent van deze doelgroep noemt dit als belangrijke reden versus 54 procent van de jongeren.

Voor dit onderzoek zijn 1085 vrouwen uit het Kantar panel ondervraagd, gelijkmatig verdeeld over de leeftijdsgroepen 16-24 jaar en 25-49 jaar. De helft van de vrouwen leest regelmatig content van een influencer of volgt deze op social media. De andere helft leest regelmatig magazines (op papier, digital copy of content via de digitale kanalen van een magazine) of heeft hier een abonnement op. De resultaten zijn gerapporteerd onder de gebruikers van de betreffende media. 

Bron: Adformatie.nl