Je hoort het vast vaker: je moet inspelen op de noden van je doelgroep. Online zijn mensen
continu op zoek naar informatie. Maar waarom gaan ze online? Wat in hun motivatie en wat willen ze bereiken?

AOL Advertising deed een onderzoek naar de motivatie en het gedrag van mediaconsumenten online. Hiervoor heeft AOL meer dan 50.000 mensen uit 8 verschillende landen ondervraagd. De mediaconsumenten werden gevraagd naar de belangrijkste redenen en doelen voor hun internetgebruik. Deze top 8 kwam uit het onderzoek naar boven:

 1. Inspiratie opdoen

  Internetgebruikers zijn op zoek naar nieuwe ideeën en ervaringen.

 2. Zich goed voelen

  Ze zoeken content om hun gemoedstoestand te verbeteren of om te relaxen.

 3. Sociale update

  Ze willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun netwerk.

 4. Entertainment

  Mensen willen zich vermaken of willen hun zinnen verzetten en zoeken afleiding.

 5. Vragen beantwoorden

  Internetgebruikers zoeken online naar antwoorden en advies.

 6. Op de hoogte blijven

  Ze willen op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en trends en zoeken relevantie.

 7. Connecteren

  Mensen zoeken aansluiting bij een community.

 8. Troost zoeken

  Ze zoeken bevestiging en ondersteuning of nieuwe inzichten.